Mga Tuntunin at Kundisyon

Kailangang suriin, unawain at sumang-ayon sa mga terminong ito ng paggamit, na mahalaga para sa wastong pagpapatakbo ng aming Website. Matapos aprubahan ang mga ito, ang mga gumagamit ay sumang-ayon at bumuo ng isang legal na may-bisang "Kasunduan" na susundin ang mga tuntuning ito. Dapat mong tandaan na ang Kasunduan ay ang pangunahing at kailangang dokumento ng patakaran na nagpapaliwanag ng bawat bahagi ng legal na paggamit ng Crypto Genius. Hinihiling namin sa iyo na suriin ang lahat ng aspeto ng dokumentong ito sa matalinong paraan bago at sa panahon ng pakikipag-ugnayan mo sa amin, dahil mahalaga ito sa kumbinyenteng paggamit mo sa aming Website. Maaari kang magpasya kung gagamitin ang aming serbisyo o hindi pagkatapos basahin ang aming Mga Tuntunin at Kundisyon. Kung hindi ka sang-ayon sa mga tuntuning ito, hindi ka pinahihintulutan na malayang gamitin ang aming mga serbisyo. Gayunpaman, kung gagamitin mo ang Crypto Genius, ito ay maituturing bilang pagkilala sa aming mga tuntunin. Taglay namin ang soberanya upang baguhin ang mga tuntunin at kundisyon na ito nang walang patiunang patalastas. Dapat mong patuloy na suriin ang mga tuntunin sa paggamit upang maging pamilyar sa lisensiyadong sistema sa anumang panahon.

Paalala sa Peligro

Ang kalakalan ng Bitcoin at iba pang mga cryptocurrency ay may kaakibat na matinding panganib dahil sa pagkasalawahan ng pamilihan; kaya, huwag kailanman mamuhunan ng higit na salapi na posible mong ikalugi. Ang cryptocurrency trading at pamumuhunan ay hindi angkop sa lahat. Maaari mong mawala ang iyong buong kapital!

Ang aming pangunahing mga artikulo ay may layong turuan at bigyang-inspirasyon ang aming mga bisita/mga gumagamit. Hindi nag-aalok ang Website na ito ng legal, pinansiyal, o iba pang propesyunal na patnubay. Hindi kami nagbibigay ng pinansiyal na payo o gumagawa ng paghahambing. Ang anumang materyal na nasa Website ay hindi dapat ituring na legal o propesyonal na payo kung paano pipili ng espesipikong impormasyon tungkol sa paggamit ng cryptocurrency, pamumuhunan, o pangangalakal.

Ang nilalaman ng Website ay "as is," walang anumang uri ng garantiya o katiyakan. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang makapagbigay ng tumpak na impormasyon, ngunit hindi kami pananagutin sa anumang pagkakamali o hindi pagbanggit nito. Itinatampok ng aming Website ang natatangi at hindi karaniwang mga kaso. Batay sa iyong karanasan, debosyon, at pagpapagal, ang iyong mga resulta ay nagkakaiba-iba. Ang nakaraang performance ng pamilihan ay hindi gumagarantiya ng tagumpay sa hinaharap. Kinikilala mo na ikaw ay gumagamit ng alinman at lahat ng impormasyon na binigay sa Website na ito na may kaalaman sa panganib na sangkot.

Ipinaaalam sa iyo na ang mga cryptocurrency CFD ay hindi kontrolado sa United Kingdom, ayon sa PS 20/10. Sinimulang igiit ng Financial Conduct Authority (FCA) ng United Kingdom ang mga paghihigpit sa pagbebenta, promosyon, at pamamahagi ng mga CFD sa dihital na aria-arian. Bunga nito, ang mga CFD ay hindi maaaring ipagbili sa mga mamumuhunan sa UK ng mga nagbebenta na nasa labas ng UK.

Ang iyong mga resulta sa pangangalakal ay pawang pananagutan mo. Ang aming mga gamit ay hindi nangangako na makakamit mo ang posibleng pinakamabuting resulta. Upang mabawasan ang mga panganib sa pangangalakal, laging magsagawa ng malawakang pananaliksik. Iminumungkahi namin na kumuha ka ng isang lisensiyadong pinansiyal na payo mula sa isang lisensiyadong espesyalista bago gumawa ng anumang pasiya sa pamumuhunan.

Pagbubunyag ng Kaanib

Ang ilan sa mga link sa Website ay maaaring magbigay-daan sa iyo sa aming mga affiliate partner. Ang mga affiliate partner ay mga kumpanya na may pagkakaugnay na pang-negosyo sa aming site. Posible na kung magki-klik ka at makikipag-ugnay sa isa sa aming mga affiliate link, mababayaran kami. Hindi namin kailanman hinahayaang maapektuhan ng mga insentibo ang aming materyal, at pinagsisikapan namin ang aming mga estratehiya sa pagbebenta.

Mahigpit naming ipinapayo sa iyo na basahin ang mga tuntunin at kundisyon ng bawat website na iyong tinitignan bago magpatuloy. Wala kaming awtoridad o kontrol at hindi kami tumatanggap ng pananagutan para sa mga website o serbisyo ng third-party, kasama ang kanilang nilalaman, mga panuntunan, o mga patakaran.

Ang Aming Mga Serbisyo

Intensyon ng Crypto Genius na sundin ang legal na atas sa pangangalakal ng pinansiyal na mga serbisyo sa mga menor-de-edad (isang tao na mababa sa 18).

Dapat kang magrehistro gamit ang iyong tumpak na personal na data sa aming website o app, dahil binibigyang-daan kami nito na tukuyin ang aktwal na nilalaman na subscription para sa iyo.

Ang lisensiyang ito ay hindi maaaring ilipat, at inilalaan namin ang mandato na bawiin ang mga karapatang ito anumang oras na ituring naming angkop. Gayunman, hindi kami dapat piliting magbigay ng anumang kadahilanan para sa gayong pagkilos.

Ang lisensyang ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang gumamit ng aming nilalaman para sa hindi awtorisadong mga komersiyal na gawain o nagbibigay-pahintulot sa anumang anyo ng pagbabago sa nilalaman ng aming website.

Pinananatili namin at isinasagawa ang mga karapatan sa pagmamay-ari sa nilalaman ng aming website. Marapat naming igigiit ang kaligtasan sa copyright at trademark sa ibabaw ng aming pagmamay-aring nilalaman sa bawat pagkakataon.

Dapat kang manghawak sa karapatan sa pagma-may-ari ng Crypto Genius. Anumang paglabag sa aming mga karapatan ay parurusahan sa ilalim ng kaugnay na mga batas yamang labag sa batas ang paggawi.

Hindi ka rin dapat makialam sa mga may-ari ng mga logo at trademark sa aming Website. Ang paglabag sa gayong mga karapatan ay pinarurusahan ng batas.

Pananagutan

Hindi namin matitiyak na anumang produkto o serbisyong nakuha mula sa amin o isang ikatlong partido ay sasalubong o lalampas sa iyong pamantayan.

Hindi namin ginagarantiya na ang aming mga kasosyo sa third-party ay maghahatid ng mga produkto at serbisyo gaya ng inianunsiyo o na ang mga ito ay may di-kawastuan.

Gaya ng nabanggit na, hindi mo kami dapat ituring na mga tagapayo sa pamumuhunan yamang hindi kami nagbibigay ng personal na payo sa pamumuhunan. Ang nilalaman ng aming website ay para lamang sa layuning mag-inform or magturo. Sa layuning iyan, laging gawin ang iyong buong pagsisikap bago mamuhunan ng salapi, o kumuha ng personal na payo mula sa isang lisensiyadong eksperto.

Huwag kalilimutan na ang mga halimbawang ginawa sa aming website ay bukod-tangi at hindi pangkaraniwan. Ang mga resulta ay maaaring nagkakaiba-iba batay sa antas ng iyong karanasan, pagsisikap, at kasipagan. Wala kaming kontrol sa inyong mga resulta, yamang tinatanggap lamang namin ang kabayaran para sa mga qualified lead.

Lahat ng impormasyong ibinibigay sa aming website ay hango sa mabuting layunin, subalit walang mga garantiyang ginawa upang tiyakin ang kawastuan ng anumang ibinigay na impormasyon.

Ang kalakalan ay mapanganib. Maaari mong mawala ang lahat ng iyong puhunan.

Hindi kami mananagot sa anumang pinsala o pagkalugi na ibubunga ng tuwiran o di-tuwirang paggamit ng impormasyong nilalaman ng giya na ito.

Connecting you to the best broker for your region...