Palisiya sa mga Cookie

Ang Crypto Genius ay natutuwa sa tiwala na iyong ibinibigay sa amin sa pagpapanatiling ligtas ang iyong pribasiya sa pamamagitan ng paghawak sa iyong datos. Ang palisiya sa cookie na ito ay binubuod ang istruktura ng pagkolekta ng cookie.

Ang mga cookie ay maaaring ituring bilang mga malilit na datos na file tulad ng mga letra at numero na nakatago sa iyong device sa iyong web browser habang nagba-brose sa isang website. Ang mga cookie ay nagbibigay daan sa amin na maikustomisa ang iyong kasaysayan sa aming website, malaman ang produktibidad ng amin content, at magbigay sa amin ng pagkaunawa sa pagpapabuti ng aming produkto.

Ang datos na tinago sa isang cookie ay ginawa ng server kung saan ka kaagad na kumonekta. Ang datos ay isang natatanging ID na nagpapakilala sa iyo bilang isang user. Kapag binisita mo kami, ang aming website ay papatunayan ka at iku-kustomisa ang impormasyon na iyong nalaman upang umayon sa iyong mga kailangan.

Ang aming mga cookie ay hindi nagbibigay sa amin ng mas malalim na akses sa iyong personal na impormasyon maliban sa mga datos na iyong pinili na ibahagi sa amin. Ang iyong web browswer ay itinitigil ang cookie ng bawat sesyon kapag natapos ang sesyon. Ang mga cookie ay ginagamit sa aming website upang mapanatili ang praktikal na gamit nito.

Kung ikaw ay patuloy sa paggamit ng aming mga serbisyo, ito ay pagpapakita ng pagsang-ayon sa iyong bahagi na iyong binasa at sumasang-ayon sa aming palisiya sa cookie.

Ikaw ay may kalayaan na aprubahan o tanggihan ang paggamit ng aming mga cookie. Ang pagtanggi ng aming mga cookie ay maaaring makapigil sa iyo na ma-akses ang impormasyon at serbisyo na inaalok ng aming website.

Kailangan mong basahin, unawain, at sumang-ayon sa palisiya na ito para madaling magamit ang aming website. Ang Palisiya sa Cookie ay binabalangkas ang kung paano kami kumukuha ng datos, paano namin ito ginagamit, at paano ito nakakaimpluwensiya sa iyong karanasan sa amin.

Mayroong papalit-palit sa paggamit ng iba’t ibang mga termino tulad ng “aming” at “kami” sa aming website, at tinatawag namin ang aming mga user bilang “ikaw”.

Maaari mong hindi paganahin ang mga cookie sa pamamagitan ng iyong mga opsyon ng broswer. Upang malaman ang mas komprehensibong impormasyon sa pagmamahala ng cookie sa mga ispesipikong browser, maaari itong makita sa mga website ng mga browser.

Mag Uri ng Cookie na Aming Ginagamit

Ang Crypto Genius ay gumagamit ng mga cookie tulad ng:

Mga Permanenteng Cookie

Ang mga ito ay maaaring tawagin rin bilang mga “nananatiling cookie”. Ang kategorya ng cookie na ito ay mahalaga para sa maayos na paggana ng aming website.

Ang mga permenteng cooking ay nananatiling gumagana kahit matapos na isara ang web browser. Hindi ito maaaring hindi paganahin dahil taglay nito at itinatago ang mga mahahalagang impormasyon tulad ng detalye sa login at password, upang hindi kailangan na ilagay ito muli sa aming website.

Mga Cookie sa Sesyon

Ang mga ito ay kilala rin bilang mga “pansamantalang mga cookie.” Nagbibigay-daan ito na makilala ang mga user, at ang impormasyon na ibinigay kapag sila ay nag-surf sa website.

Ang mga cookie sa sesyon ay nagkakatalogo ng impormasyon tungkol sa aktibidad ng user, depende gaano katagal ang kanilang inilalaan sa website. Ang mga cookie sa sesyon ay hindi na gumagana kapag ang web browser ay isinara.

Mga Cookie na Third-Party

Ang mga Cookie na Third Party ay pinahihintulutan ng mga domain na hindi agad binibisita ng user. Ito ay nangyayari kapag ang mga publisher ay nagdagdag ng third-party na bahagi tulad ng mga naka-target na ads.

Kami ay nakikipatulungan sa mga sertipikadong mga third party na mga outlet upang makatulong sa amin na pahusayin ang operasyon ng aming mga cookie. Sinusuri nila ang kahusayan ng mga cookie. Ang datos na nakolekta ay nagbibigay daan sa amin na malaman ang iyong mga ginagawa sa aming webpage.

Mga Inaalala Tungkol sa mga Cookie

Dahil ang mga permanenteng cookie ay dinodokumento ang iyong mga detalye nang habambuhay, laganap na mag-alala sa estado ng iyong personal na impormasyon. Sa Crypto Genius, hindi namin ibabahagi ang iyong personal na impormasyon sa anumang partido.

Kami ay tapat sa aming mga pamamaraan, kung kaya palagi naming iniisip at kalikasan at kahulugan ng bawat cookie sa iyo. Sa huli, palagi namin sinusubukan na ang mga cookie ay madaling madiskubre at maunawaan.

Palagi naming sinusubukan ang iyong pagsang-ayon na magtago ng cookie sa iyong device. Ang pagpayag na ito ay isang personal at may impormasyon na desisyon. Maaari mong habambuhay na hindi paganahin ang cookie nang madali at ayon sa iyong nais.

Paano Pamahalaan ang mga Cookie

Sa aming website, binibigyan ka namin ng kalayaan na paganahin o hindi ang aming mga cookie sa pagbago sa setting ng iyong browser upang mapaalalahanan ka kapag may cookie na lumitaw.

Posible rin para sa iyo na awtomatikong hindi paganahin ang mga cookie. Ang hindi pagpapagana ng aming mga cookie ay makakaapekto sa iyong interaksyon sa aming website.

Connecting you to the best broker for your region...