Patakaran sa Cookie

Binubuod ng Patakaran sa Cookie na ito ang istruktura ng pangangalap ng cookie. Kailangan mong basahin, unawain at pumayag sa patakarang ito para sa madaling paggamit ng aming Website. Binabalangkas ng Patakaran sa Cookie kung paano namin ini-ipon ang data na ito, paano namin ito ginagamit, at kung paano nito iniimpluwensiyahan ang iyong karanasan sa amin. May iba’t ibang terminong maaaring gamitin ng papalit-palit tulad ng "amin," "kami," at "namin" sa halip na "sa aming website", at itinuturing namin ang aming mga gumagamit bilang "ikaw" .

Ang mga cookie ay maaaring bigyang-kahulugan bilang maliliit na data file tulad ng mga titik at numero na inuri sa iyong device ng iyong web browser habang nagba-browse sa isang website. Sa pamamagitan ng mga cookie, nako-customize namin ang iyong kasaysayan sa aming Website, sinusukat ang productivity ng aming nilalaman, at binibigyan kami ng pang-unawa para ma-develop ang aming produkto.

Ang mga datos na naihain sa cookie ay dinebelop agad ng server pagkatapos mong kumonekta. Ang data ay isang natatanging ID na naglalarawan sa iyo bilang isang gumagamit. Sa tuwing bibisitahin mo kami, ipapahayag sa iyo ng aming Website at iko-customize ang impormasyong nakikita mo para matugunan ang mga pangangailangan mo.

Ang aming mga cookie ay hindi nagbibigay sa amin ng access sa iyong personal na impormasyon ng higit kaysa sa data na pinili mong ibahagi sa amin. Ihihinto ng web browser mo ang bawat sesyon ng cookie kapag natapos ang sesyon. Ang mga cookie ay ginagamit sa aming site para mapanatili ang praktikal na kagamitan.

Kung patuloy mong gagamitin ang aming mga serbisyo, pagpapakita ito ng pag-sang-ayon sa iyong bahagi na napag-aralan mo na ang aming Patakaran sa Cookie.

Ang Mga Uri Ng Cookie Na Ginagamit Namin

Gumagamit ang Crypto Genius ng mga cookie tulad ng:

Mga Permanenteng Cookie

Maaari ring pangalanan ang mga ito na "paulit-ulit na cookies." Ang kategoryang ito ng mga cookie ay mahalaga sa wastong paggana ng aming Website.

Mananatiling gumagana ang permanenteng cookies kahit na nakasara ang web browser. Hindi sila maaaring hindi paganahin dahil kumukuha at nag-iimbak sila ng makabuluhang impormasyon tulad ng mga detalye sa pag-login at mga password, para hindi mo kailangang ipasok ulit ang mga ito sa aming Website.

Mga Cookie ng Sesyon

Kilala rin sila bilang "pansamantalang mga cookie." Tinutulungan kami ng mga ito na makilala ang mga gumagamit, at ibinibigay ang impormasyon kapag nag-browse sila sa Website.

Ang cookies ng sesyon ay inuuri lamang ang mga impormasyon tulad ng aktibidad ng gumagamit, depende sa gaano karaming oras ang gugugulin nito sa isang website. Kapag sarado na ang web browser, hindi na pagaganahin ang cookies ng sesyon.

Mga Ikatlong-partidong Cookie

Pinapagana ang mga third-party na cookie ng mga domain na hindi agad binibisita ng gumagamit. Nangyayari ito kapag ang mga publisher ay nagdaragdag ng isang bahagi na third-party gaya ng mga targeted ad.

Nakikipagtulungan kami sa mga sertipikadong third-party outlet para matulungan kaming mapahusay ang paggana ng mga cookie namin. Sinusubaybayan nila ang kakayahan ng mga cookie. Nagbibigay-daan sa amin ang data na kinokolekta na ipaalam sa amin ang mga aktibidad mo sa aming web page.

Alalahanin Tungkol sa mga Cookie

Sa Crypto Genius, hindi namin ibubunyag ang iyong pribadong impormasyon sa anumang partido.

Kami ay taimtim sa aming pamamaraan, kung kaya lagi naming inuunawa ang kalikasan at kahulugan ng bawat cookie sa iyo. Sa layuning iyan, lagi naming ginagawang simpleng matuklasan at maunawaan ang mga cookie na ginagamit namin.

Palagi naming sinusubukang kunin ang iyong pahintulot para mag-imbak ng cookie sa iyong aparato. Ang gayong pahintulot ay isang personal at may kabatirang pasiya. Maaari mong di paganahin ang mga cookie ayon sa iyong kagustuhan at kaginhawahan.

Paano Pamamahalaan Ang Mga Cookie

Sa aming Website, binibigyan ka namin ng kalayaan sa regulasyon para paganahin o hindi paganahin ang aming mga cookie sa pamamagitan ng pagbabago ng mga setting ng iyong browser para abisuhan ka kapag may cookie na lumitaw.

Gaya ng nabanggit sa itaas, posible rin para sa iyo na awtomatikong huwag magpagana ng lahat ng cookie. Ang hindi pagpapagana sa lahat ng aming cookie ay makaaapekto sa iyong pakikipag-ugnayan sa aming Website.

Connecting you to the best broker for your region...