Vilkår og Betingelser

Dette dokument afspejler de politiske rammer for alle kunder om deres mest hensigtsmæssige brug af Crypto Genius.

Ansvarsfraskrivelse

At handle Bitcoin og andre kryptovalutaer bærer stor risiko, grundet markedsvolatilitet. Invester derfor aldrig flere penge, end du kan risikere at tabe. Handel og investering i kryptovaluta er ikke egnet for alle. Du kan tabe hele din kapital.

Vores hovedformål er at uddanne og inspirere vores besøgende/brugere. Dette websted tilbyder ikke juridisk, finansiel eller anden professionel vejledning. Vi giver ikke finansiel rådgivning eller tilbyder sammenligninger af mæglere. Ethvert materiale på webstedet bør ikke opfattes som juridisk eller professionel rådgivning om, hvordan man træffer et specifikt valg vedrørende brug af kryptovaluta, investering eller handel med kryptovaluta.

Dette websted indhold er fremvist som “det er”, uden nogle garantier af nogen form. Vil vil gøre vores bedste, for at give bedst muligt information, men vi vil ikke stå til ansvar for nogle fejl eller udeladelser. Vores hjememsider indeholder enestående artikler. Afhængig af dit niveau af erfaring, dedikering og hårdt arbejde, vil dine resultater varierer. Tidligere resultater garantere ikke fremtidig succes. Du bekræfter du bruger enhver eller alt information på denne hjemmeside, på dit eget ansvar.

Vær venligst opmærksom på, at CFD'er med kryptovaluta ikke er reguleret i Storbritannien i henhold til PS 20/10. Det Forenede Kongeriges Financial Conduct Authority (FCA) er begyndt at pålægge restriktioner for salg, reklame og distribution af CFD'er på digitale aktiver. Som følge heraf kan CFD'er ikke sælges til britiske investorer af udbydere uden for Storbritannien.

Dine handelsresultater er helt dit ansvar. Vores værktøjer lover ikke, at du opnår de bedst mulige resultater. For at minimere handelsrisici skal du altid foretage omfattende undersøgelser. Vi foreslår stærkt, at du får uafhængig finansiel rådgivning fra en autoriseret specialist, inden du træffer nogen investeringsbeslutning.

Oplysning om affiliate

Nogle af webstedets links kan lede dig til vores affilierede partnere. Tilknyttede partnere er virksomheder, som vores websted har et forretningsforhold til. Det er muligt, at hvis du klikker og engagerer dig på et tilknyttet link i en af ​​vores publikationer, får vi betaling. Vi tillader aldrig incitamenter at påvirke vores materiale, og vi lægger en stor indsats i vores marketingstrategier.

Vi råder dig på det kraftigste til at læse vilkårene og betingelserne for hvert websted, du ser, før du fortsætter. Vi har ingen myndighed eller kontrol over og påtager os intet ansvar for tredjeparts websteder eller tjenester, herunder deres indhold, retningslinjer eller politikker.

Det er nødvendigt at undersøge, forstå og acceptere disse brugsbetingelser, som er afgørende for, at vores websted kan fungere korrekt. Efter godkendelse af "Vilkår og betingelser" accepterer og genererer brugerne en juridisk bindende "aftale" om at overholde disse vilkår.

Du skal regne med, at aftalen er det indledende og obligatoriske politikdokument, der forklarer hver del af den lovlige brug af Crypto Genius.

Vi beder dig om at analysere alle aspekter af dette dokument omhyggeligt før og under din interaktion med os, da det er vigtigt for din brug af vores websted.

Crypto Genius skal samarbejde med dig i henhold til denne politik. Brugen af forskellige udtryk som "vi", "os", "vores" skal udledes for at indikere vores eget, mens "du" repræsenterer brugeren og bruges i flæng, men har en lignende konnotation. Alle udtryk indebærer tilbud, overvejelse og godkendelse af den betaling, der er nødvendig for at påbegynde processen med at hjælpe dig mest hensigtsmæssigt for at opfylde dine behov.

Du har mulighed for at vælge om du vil bruge vores service eller ej efter at have læst vilkår og betingelser. Hvis du ikke godkender disse vilkår, har du ikke tilladelse til at benytte vores tjenester frit. Hvis du bruger Crypto Genius, vil det dog blive udledt som en anerkendelse af vores vilkår.

Vi har ret til at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående annoncering. Du skal løbende gennemgå brugsbetingelserne for at være bekendt med det licenserede system til enhver tid.

Crypto Genius har til hensigt at overholde lovbekendtgørelsen om handel med finansielle tjenesteydelser til mindreårige (en person under 18 år).

Vi er imod, at mindreårige får adgang til vores tjenester. En sådan indsats er væsentlig, fordi børn ikke er i stand til at godkende en juridisk aftale. Crypto Genius vil ikke tillade, at nogen under minimumsalderen kan bruge vores hjemmeside.

Crypto Genius er en computerbaseret bitcoin trader. Det betyder, at den ofte vil generere informativt indhold om handel.

For at få adgang til sådant indhold skal du abonnere på det på vores websted eller app. Nogle af tjenesterne kræver et abonnementsgebyr, og noget af abonnementsindholdet kan være reklameindhold.

Du skal registrere dig med dine nøjagtige personlige oplysninger på vores websted eller app, da det gør det muligt for os at bestemme det faktiske abonnementsindhold for dig.

Du har fortsat mulighed for at opsige abonnementstjenesterne. Du kan gøre dette ved at informere os via vores officielle e-mailsupport.

Crypto Genius beholder retten til at vælge, hvem vi vil levere kryptovaluta og andre relaterede tjenester til.

Vi har udviklet en profitabel, værdifuld og raffineret Bitcoin-handler. Den er meget effektiv til at forudsige Bitcoin-prisbevægelser og indtager flere vindende positioner hver dag.

Du skal give præcise og detaljerede oplysninger under registreringen, da det giver os mulighed for at få vigtige oplysninger, som gør det muligt for os at yde vores tjenester mere effektivt.

Vi udarbejder et officielt dokument kaldet en "licens", der indeholder specifikke oplysninger til dig, så du ikke overtræder vores ejendomsretlige rettigheder.

Du får en enkelt og begrænset licens til at bruge vores tjenester.

Denne licens kan ikke overdrages, og vi forbeholder os retten til at ophæve rettighederne når som helst, vi finder det passende. Vi er dog ikke forpligtet til at give nogen begrundelse for en sådan handling.

Denne licens giver dig hverken ret til at bruge vores indhold til uautoriserede kommercielle aktiviteter eller til nogen form for ændring af indholdet på vores websted.

Vi opretholder og udøver ejendomsrettigheder til indholdet på vores websted. Vi pålægger ophavsret og varemærkesikkerhed over vores proprietære indhold hver gang.

Du skal overholde Crypto Genius' ejendomsrettigheder. Enhver krænkelse af vores rettigheder straffes i henhold til relevant lovgivning, da det er ulovligt at foretage.

Du må heller ikke gribe ind i de ejendomsrettigheder, der tilkommer ejere af logoer og varemærker på vores websted. Overtrædelse af sådanne rettigheder kan straffes ved lov.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi sikrer ikke, at et produkt eller en tjenesteydelse, som du får fra os eller vores tredjepart, opfylder eller overgår dine mål.

Vi garanterer ikke, at vores tredjepart vil levere produkter og tjenester som annonceret, eller at de vil være fejlfrie.

Du skal ikke betragte os som investeringsrådgivere, da vi ikke giver personlig investeringsrådgivning. Indholdet på vores websted er udelukkende til informative eller uddannelsesmæssige formål. Derfor skal du altid gøre din fulde omhu, før du investerer penge, eller få personlig rådgivning fra en autoriseret ekspert.

Eksemplerne på vores websted er usædvanlige og ikke typiske. Resultaterne kan variere afhængigt af dit erfaringsniveau, engagement og flid. Vi modtager kompensation for kvalificerede kundeemner.

Alle data på vores websted er i god tro, men der gives ingen garantier eller garantier for nøjagtigheden af de angivne data.

Handel er forbundet med risici. Du kan miste hele din investering.

Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, der direkte eller indirekte skyldes brugen af oplysningerne i denne vejledning.

Connecting you to the best broker for your region...